ملت ایران: بر اساس اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالثانواع وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۲ برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

این گزارش می‌افزاید: مبلغ حق بیمه خودروی سواری با کاربری آژانس، تاکسی، ‌ کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، ‌۲۰ درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، ۳۵ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه مشابه است.

نرخ حق بیمه برای خودروهای تعلیم رانندگی ۱۵ درصد و برای خودروهایی که بیش از ۱۵ سال از ساخت آن گذشته، به ازای هر سال مازاد بر ۱۵ سال دو درصد و حداکثر ۱۰ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

همچنین در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، ‌ ۵۰ درصد و چنانچه برای مواد سوختی مایع و گاز ی شکل استفاده شود، ‌ ۲۵ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

بنابراین گزارش با توجه به اینکه از ابتدای سال آینده پوشش حوادثراننده در بیمه شخص ثالثاجباری است، به حداکثر حق بیمه پوشش حوادثراننده برای خودروهای سواری ۴۵۶.۰۰۰ریال، اتوبوس و بارکش ۱.۵۲۰. ۰۰۰ ریال و موتورسیکلت ۳۸۰.۰۰۰ریال است که به حق بیمه شخص ثالثاضافه می‌شود.

همچنین طبق قانون، به حق بیمه هر وسیله مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

بر این اساس ارقام اعلام شده در جداول فوق با توجه به افزایش ۲۰درصدی نرخ دیه در سال آینده محاسبه شده بنابراین برای محاسبه حق بیمه شخص ثالثدر سال ۹۲ باید به اعداد داخل جدول، ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده و رقم پوشش راننده را اضافه کرده و از مجموع آن ۱۰ درصد بابت تخفیف کم کنیم.

بازار خبر