ملت ایران: یک درب برای استفاده در ساختمان های مسکونی و اداری برای حفاظت جان افراد در برابر زلزله با طرحی خلاقانه ساخته شده است.

این درب دو تکه ساخته شده در زمان زلزله می تواند پناهگاه خوب یک نفره باشد.

بدین ترتیب که با کشیدن ضامن میانی این درب، قسمت بالای درب به سمت پایین خم شده و یک فضای کوچک ولی بسیار امن برای شما در برابر ریختن آوار فراهم می کند.

کنجکاو