ملت ایران: برخی منابع آگاه در وزارت آثار مصر گفتند که بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس به این وزارتخانه پیشنهاد اجاره کردن برخی مناطق باستانی در مصر به مدت ۳ تا ۵ سال در مقابل پرداخت ۲۰۰ میلیارد دلار را ارائه کرده‌اند.

به گفته این منابع در صورت اجاره مناطق باستانی از سوی هر کشوری طبق قرارداد ۳ تا ۵ ساله، سود حاصله از این مناطق عاید آن کشور خواهد شد و شورای عالی آثار باستانی مصر نیز در نشست اخیر خود که در هفته گذشته برگزار شد، این موضوع را بررسی کرد.

در همین رابطه «محمد البیلی» رئیس بخش آثار باستانی مصر در وزارت آثار باستانی این کشور گفت که در این نشست حضور نداشته اما این خبر را شنیده است و حقیقت دارد اما وزارت آثار هنوز موضعی در این باره اتخاذ نکرده است.

وی فاش کرد که قطر این پیشنهاد را ارائه کرده و این پیشنهاد از سوی شیخ «حمد بن خلیفه آل ثانی» مطرح شده است و جماعت اخوان‌المسلمین و حزب آزادی و عدالت از این پیشنهاد حمایت می‌کنند و دکتر «محمد ابراهیم» وزیر امور آثار باستانی همواره از ایده ایجاد نمایشگاه‌ آثار باستانی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس سخن گفته و برای آن تبلیغ می‌کند و قطر به دلیل روابط با اخوان‌المسلمین جرأت ارائه این پیشنهاد را کرده است. برخی منابع رسانه‌ای مصر از پیشنهاد قطر به قاهره برای اجاره کردن آثار باستانی مصر در مقابل پرداخت ۲۰۰میلیارد دلار خبر دادند.

برخی منابع آگاه در وزارت آثار مصر گفتند که بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس به این وزارتخانه پیشنهاد اجاره کردن برخی مناطق باستانی در مصر به مدت ۳ تا ۵ سال در مقابل پرداخت ۲۰۰ میلیارد دلار را ارائه کرده‌اند.

به گفته این منابع در صورت اجاره مناطق باستانی از سوی هر کشوری طبق قرارداد ۳ تا ۵ ساله، سود حاصله از این مناطق عاید آن کشور خواهد شد و شورای عالی آثار باستانی مصر نیز در نشست اخیر خود که در هفته گذشته برگزار شد، این موضوع را بررسی کرد.

در همین رابطه «محمد البیلی» رئیس بخش آثار باستانی مصر در وزارت آثار باستانی این کشور گفت که در این نشست حضور نداشته اما این خبر را شنیده است و حقیقت دارد اما وزارت آثار هنوز موضعی در این باره اتخاذ نکرده است.

وی فاش کرد که قطر این پیشنهاد را ارائه کرده و این پیشنهاد از سوی شیخ «حمد بن خلیفه آل ثانی» مطرح شده است و جماعت اخوان‌المسلمین و حزب آزادی و عدالت از این پیشنهاد حمایت می‌کنند و دکتر «محمد ابراهیم» وزیر امور آثار باستانی همواره از ایده ایجاد نمایشگاه‌ آثار باستانی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس سخن گفته و برای آن تبلیغ می‌کند و قطر به دلیل روابط با اخوان‌المسلمین جرأت ارائه این پیشنهاد را کرده است.

فارس