ملت ایران: محمود احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر - که در سیما سانسور شد - گفت: من نگفته ام نفت را سر سفره های مردم می آورم!

این تصویر معروف، پوستر انتخاباتی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ است.