ملت ایران: این سه تن عضو یک گروه فمینیستی به نام «فمن» بودند و پلیس ایتالیا بلافاصله آن‌ها را دستگیر کرد.

این گروه بعد از این حمله بر روی وب‌سایت خود اعلام کرد: سه عضو فمن به برلوسکنی احمق در حالی که آماده می‌شد رأی خود را به صندوق بیندازد، حمله کردند.

این گروه همچنین اعلام کرد: ایتالیا به کسی رأی نخواهد داد که باید اکنون در زندان باشد.

این سه زن ایتالیایی هنگام ورود برلوسکونی از میان صف روزنامه‌نگاران به سمت وی حمله‌ور شدند.

برلوسکونی در واکنش به این حمله، حرکت این گروه را مبالغه‌آمیز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برلوسکنی هم‌اکنون هدایت ائتلاف راست‌میانه را در انتخابات به عهده دارد

ایسنا