اقدام خارق العاده انگلیسی ها در مکه/عکس

شرکت انگلیسی EC Harris، اعلام کرده است که این بنای عظیم را در سال ۲۰۱۸ به پایان می رساند. مساحت بنای کینگ دام ۵۰۰ هزار متر مربع، چهار برابر مساحت برج shard خواهد بود. شرکت انگلیسی برای این برج ۵۹ آسانسور با سرعت ۱۰ متر در ثانیه و یک هتل ۵ ستاره چهار فصل در نظر گرفته است. این بنای ۱ کیلومتری بزرگترین آسمان خراش جهان خواهد بود.