ملت ایران: تویوتا کمری سدان که برای سال ۲۰۱۲ باز طراحی شده بود حالا قرار است با برخی اصلاحات در طراحی فضای داخلی عرضه شود. در تلاش برای بهبود طراحی داخلی کمری، تویوتا پنل های سخت درب ها را تغییر داده است. کمری به روز شده قرار است برای سال ۲۰۱۳ عرضه شود. پنل های جدید برای مدل های LE در نظر گرفته شده است این خودرو برای سال ۲۰۱۳ به سیستم هشدار نقطه کور مجهز شده است.

منبع: عصر خودرو