سرقت چند میلیون دلاری الماس

به گزارش ملت ایران: پلیس فرودگاه بروکسل در جستجوی ۸ مرد است که در حصار امنیتی فرودگاه بین المللی بروکسل نفوذ کرده و الماس هایی با ارزش ده ها میلیون دلار را ربوده اند.

سخنگوی تیم تعقیبب کننده می گوید: " روز سه شنبه مردانی مسلح و نقابدار با دو وسیله ی نقلیه در یورشی متهورانه اقدام به این سرقت نموده و در عرض چند دقیقه به سوی هواپیمایی حرکت کرده و نهایتاً به همراه مخزن الماس ها به کلی ناپدید شده اند. "

پلیس خودروی سوخته ای را شامگاه دوشنبه در نزدیکی فرودگاه یافت. با این وجود پلیس به دنبال سرنخ های دیگر است.

مبلغ این سرقت بالغ بر ۵۰ میلیون دلار تخمین زده می شود.

کلیه ی مقامات و مسئولین مربوطه در حال حاضر از دادن نظرات و توضیحات بیشتر امتناع کرده اند.