ملت ایران: اگر پزشگان چیز دیگری گفته بودند، شاید الان تعداد فرزندان خانواده کمتر بود!

به گزارش روزگارنو، کاترینا یانگ و همسرش رابرت به مدت دو سال با این ترس از مطب پزشگان بیرون می آمدند که رؤیای بچه را باید از خود دور کنند؛ اما ۱۷ سال پس از آن صاحب ۱۰ فرزند شده اند و هنوز هم دوست دارند تعداد آنها را بیشتر کنند!

بنا بر این گزارش، پس از دو سال مداوا و مطب به مطب گشتن، آنان از داشتن فرزند نومید شده بودند.

مادر خانواده می گوید: خانواده شوهرم پرجمعیت بود، من هم خیلی بچه دوست داشتم؛ اما پزشگان بیماری زنانه ای در من تشخیص دادند که خواسته ما را ناممکن نشان می داد. حالا این ۱۰ فرزند، ۱۰ دلیل هستند بر اشتباه پزشگان… و ما دوست داریم این دلایل بیشتر شوند!