به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: در ماجرایی عجیب، دانش‌آموزی توانست در رودان هرمزگان، با استفاده از تیزهوشی خود پسر عمویش را از غرق شدن نجات دهد.

اسماعیل مقبولی دانش‌آموز پایه اول دبستان شهید شاکری فاریاب که برای بازی به همراه حسین، پسر عمویش به کنار سد رفته بود به داخل آب سقوط کرد که با فداکاری پسر عمویش نجات یافت.

اسماعیل و حسین مقبولی دانش آموزان پایه اول و پنجم ابتدایی دبستان شهید شاکری روستای فاریاب که برای بازی به کنار سد رفته بودند در اثر بازی گوشی و بی احتیاطی، اسماعیل در یک چشم به هم زدن به داخل سد پر از آب سقوط کرد و دچار این حادثه شد.

ماجرایی عجیب اما واقعی در رودان میناب

حسین که کمی دورتر از اسماعیل بود متوجه عدم حضور وی شد و به سرعت خود را به کنار سد رساند و در کمال ناباوری اسماعیل را دید که در آبهای گل آلود سدی به عمق ۸ متر در تقلا برای نجات است. در این میان دانش آموزی به سن حسین در لحظه‌ای که پسر عمویش در یک قدمی مرگ قرار دارد باید چه چاره‌ای بیندیشد تا جان اسماعیل را نجات دهد.

او بی درنگ در پی چاره‌ای برای نجات جان اسماعیل هفت ساله، پیرزنی که گوسفندانش را برای چرا به نزدیکی سد آورده بود توجه‌اش را جلب می‌کند.

اسماعیل و حسین در کنار دریاچه‌ سدی که اسماعیل نجات یافت

حسین در ادامه حرف‌هایش با روابط عمومی آموزش و پرورش رودان گفت: در یک لحظه که نفهمیدم چقدر طول کشید خود را به پیرزن چوپان رساندم و از او برای نجات اسماعیل کمک خواستم اما او آنقدر ضعیف بود که قدرت کمک کردن به پسر عمویم را نداشت و به ناچار چوب دستی که همراه داشت را برای نجات اسماعیل قرض گرفتم و خود را به روی بدنه بتنی سد رسانده و چوب را به سمت او گرفتم.

اسماعیل در حالی که آنقدر در آب دست وپا زده بود دیگر رمقی برای نجات خود نداشت اما با چیزی که شبیه به معجزه بود در یک آن چوب دستی را گرفت و در حالی که امیدی برای بیرون آمدن از آب نداشت توسط حسین مقبولی پسر عمویش آرام آرام به کنار سد کشیده شد و از یک مرگ حتمی نجات یافت.

موسی خادمی مدیر آموزش و پرورش رودان ضمن قدردانی از فداکاری این دانش آموز گفت: در دیدارهای نوبه‌ای که با دبیران مدارس و مجتمع های فاریاب خواهیم داشت از این عمل قهرمانانه و دلیرانه حسین مقبولی تقدیر می‌کنیم.