مردانه ترین ماشین جهان کدام است؟

ملت ایران: چند وقت پیش این کارخانه با ارسال ایمیل از ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار بریتانیایی نظرخواهی کرده بود که به عقیده آن ها کدام ماشین مردانه ترین خودرو جهان است در این ایمیل هم چنین خواسته شده بود «غیر مردانه ترین» ماشین دنیا را هم انتخاب کنند.

نتایج این نظر خواهی خیلی بامزه بود. فورد موستانگ با بدست آوردن ۲۱ درصد آرا به عنوان مردانه ترین ماشین دنیا انتخاب شده بود. ۱۵ درصد به استون مارتین دی بی۷ رای داده بودند و این ماشین رتبه دوم را به دست آورده بود. رنج روور، داج وایپر، هامر اچ۱ در رتبه های بعدی بودند.

در سوی دیگر فولکس بیتل یا همان فولکس غورباقه ای در ماشین هایی که شخصیت غیرمردانه دارند اول شده بود. مزدا میاتا، فورد کا و تویوتا پریوس در رتبه های بعدی بودند.

منبع: باشگاه خبرنگاران