ملت ایران: همایش بین المللی نقشه راه احیای حقوق بشر و میثاق حقوق زن در اسلام با حضور همسر رئیس جمهور و همسر صالحی(وزیر امورخارجه) برگزار شد.

عکس: همسر احمدی نژاد در یک اجلاس

همسر صالحی

عصر ایران