نزدیک ترین سیاره شبیه به زمین

ملت ایران: دنیاهای شبیه به زمین شاید نزدیکتر از آن باشند که تصورش را می کنیم.

ستاره شناسان روز چهارشنبه گزارش کردند که نزدیکترین سیاره شبیه زمین شاید فقط ۱۳ سال نوری – ۷۷ تریلیون مایل – دورتر باشد. این سیاره هنوز کشف نشده است، ولی بر اساس مطالعات، باید گروهی از سرخ اخترک ها در آنجا باشد.

اگر در سطح کهکشانی بخواهیم صحبت کنیم، باید بگوییم که درست در همسایگی مان است!

کورتنی درسینگ، دانش آموخته دانشگاه هاروارد، رهبر این مطالعه گفت: اگر کهکشان راه شیری مان را به اندازه ایالات متحده کوچک کنیم، فاصله بین زمین و نزدیک ترین همسایه شبه - زمین، به اندازه طول پارک مرکزی نیویورک خواهد بود.

او در کنفرانس خبری کمبریج اعلام کرد که نزدیکترین سیاره شبیه زمین به اندازه یک پیاده روی در پارک، از ما دور است.

سرخ اخترک های کوچک و سرد، رایج ترین ستاره ها در کهکشان ما هستند و حداقل ۷۵ میلیارد سرخ اخترک وجود دارد.

تیم فیزیک ستاره شناسی مرکز هاروارد - اسمیت سونیان تخمین می زند که ۶ درصد سرخ اخترک ها، سیاره های شبیه به زمین دارند. به گزارش برترین ها، این سیاره ها برای آنکه شرایط زمین را داشته باشند، باید تقریباً به اندازه زمین باشند و به همان اندازه که زمین از خورشید نور می گیرد، از ستاره خودشان نور بگیرند.

این عدد بالا، می تواند جستجوی حیات فرازمینی را آسانتر کند. ولی چون سرخ اخترک ها خیلی کوچک هستند، سیاره هایی که احتمال سکونت در آنها هست، باید در مداری نزدیکتر از مدار زمین به دور خوشید، به ستاره خود نزدیک باشند. احتمالاً سطح آنها پر از صخره خواهد بود و اتمسفرهای مختلف آنها باعثمی شود که انواع مختلفی از حیات در آنها وجود داشته باشد.

از آنجائیکه این سرخ اخترک ها ممکن است قدیمی باشند – خیلی قدیمی تر از خورشید ما – بدین معناست که سیاره های آنها هم باید قدیمی تر از زمین باشند و شکل های احتمالی حیات در آنها هم باید پیشرفته تر و تکامل یافته تر باشد.

منظومه شمسی ما ۴.۵ میلیارد سال عمر کرده است، در حالیکه بعضی از آن سرخ اخترک ها ۱۲ میلیارد سال دارند. سفینه های فضایی آینده می توانند این سیاره ها را شناسایی و مکان یابی نمایند و شرایط آب و هوایی آنها را کشف کنند.

برترین ها