ملت ایران: این مدل تازه به مناسبت پنجاهمین سالگرد این شرکت در نمایشگاه ژنو به نمایش گذاشته خواهد شد.

جزییات زیادی درباره این خودرو در سترس نیست اما این خودروساز وعده داده است که این خودرو یکی از مطلوب ترین مدل های لامبورگینی خواهد بود که تا کنون ساخته شده است.

این خودرو فوق العاده آینده سریع ترین لامبورگینی خواهد بود که تا کنون تولید شده است و قرار است تعداد محدود و تنها ۱۰ نسخه از این خودرو در دسترس قرار گیرد.

عصرخودرو