ملت ایران: خانم " جین رولف " ۴۲ ساله برای زیباتر شدن تصمیم گرفت به یک سالن زیبایی رفته و از تکنیک " اکستنشن مژه " برای بلندتر و زیباتر دیده شدن مژگانش استفاده کند، اما فردای آن روز دچار مشکلی شد که تا ماهها او را از داشتن یک زندگی عادی محروم کرد.

او دچار یک واکنش آلرژیک شد که باعثشد پوست پلک او متورم و ملتهب شده و پس از هفته ها درد و رنج شدید او تا مرز نا بینایی پیش رود. پزشک معالج او معتقد است که بدن وی به چسب استفاده شده برای این کار حساسیت داشته و همین مسئله باعثشد که فردای روزی که او به سالن زیبایی مراجعه کرده بود با چشمانی عفونت گرفته و ملتهب از خواب بیدار شود. او به قدری ترسیده بود که تصمیم گرفت به سالن زیبایی بازگشته و درخواست کند تا مژه ها را بردارند اما آنها گفتند این یک امر طبیعی است و اگر وی ناراضی است باید خودش مژه ها را بردارد.

او میگوید برای برداشتن مژه ها ۵ ساعت وقت گذاشته و این عمل بسیار دردناک را انجام داده است اما چشمانش بهتر نشد و او مجبور شد به بیمارستان مراجعه کند و تحت عمل جراحی قرار گیرد. به گفته پزشکان وی در آستانه نا بینایی کامل قرار گرفته است اما خوشبختانه امکان درمان وی وجود دارد.

او میگوید بارها به کارکنان سالن زیبایی اعلام کرده است که تا کنون عمل اکستنشن انجام نداده است و آنها موظف بوده اند که ابتدا مواد مورد استفاده را روی قسمتی از بدن وی تست کنند و در صورت عدم حساسیت از آن استفاده کنند که متاسفانه این کار را انجام ندادندبهای سنگین زیبا شدن برای این خانم او را تا حد نابینایی برد.

خانم " جین رولف " ۴۲ ساله برای زیباتر شدن تصمیم گرفت به یک سالن زیبایی رفته و از تکنیک " اکستنشن مژه " برای بلندتر و زیباتر دیده شدن مژگانش استفاده کند، اما فردای آن روز دچار مشکلی شد که تا ماهها او را از داشتن یک زندگی عادی محروم کرد.

او دچار یک واکنش آلرژیک شد که باعثشد پوست پلک او متورم و ملتهب شده و پس از هفته ها درد و رنج شدید او تا مرز نا بینایی پیش رود. پزشک معالج او معتقد است که بدن وی به چسب استفاده شده برای این کار حساسیت داشته و همین مسئله باعثشد که فردای روزی که او به سالن زیبایی مراجعه کرده بود با چشمانی عفونت گرفته و ملتهب از خواب بیدار شود. او به قدری ترسیده بود که تصمیم گرفت به سالن زیبایی بازگشته و درخواست کند تا مژه ها را بردارند اما آنها گفتند این یک امر طبیعی است و اگر وی ناراضی است باید خودش مژه ها را بردارد.

او میگوید برای برداشتن مژه ها ۵ ساعت وقت گذاشته و این عمل بسیار دردناک را انجام داده است اما چشمانش بهتر نشد و او مجبور شد به بیمارستان مراجعه کند و تحت عمل جراحی قرار گیرد. به گفته پزشکان وی در آستانه نا بینایی کامل قرار گرفته است اما خوشبختانه امکان درمان وی وجود دارد.

او میگوید بارها به کارکنان سالن زیبایی اعلام کرده است که تا کنون عمل اکستنشن انجام نداده است و آنها موظف بوده اند که ابتدا مواد مورد استفاده را روی قسمتی از بدن وی تست کنند و در صورت عدم حساسیت از آن استفاده کنند که متاسفانه این کار را انجام ندادند.

منبع: پرداد