ملت ایران: خبرگزاری فرانسه نوشت: روز شنبه و در پی اعلام حکم قاضی پرونده[حکم اعدام برای ۲۱ مصری] رسیدگی به آشوب های پدید آمده در ورزشگاه پورت سعید که منجر به مرگ ۷۰ نفر شده بود، صدها ناراضی به خیابان ها ریخته و با پلیس و مقامات امنیتی درگیر شدند.

منبع: خبر آنلاین