روز گذشته دما در انگلیس به ۹ درجه سانتیگراد رسید و آب شدن برف ها با تداوم بارندگی شبانه روزی همراه شده است که تقریبا تمامی بخش های آن کشور را در معرض سیل قرار داده است.