ملت ایران: خانه یکی از مهمترین لوازم زندگی برای خانواده ها است. بسیاری از خانواده در آپارتمان ها مشغول زندگی هستند درحالی که برخی نیز در مکان های عجیبی زندگی می کنند.

" بنیتو هرناندز " و همسرش که اهل مکزیک هستند از جمله کسانی هستند که در یکی از عجیبترین خانه های دنیا زندگی می کنند. آن ها نزدیک به ۳۰ سال است که در زیر یک صخره زندگی می کنند.

او زمانی که تنها ۸ سال سن داشت سنگ بزرگی را در ۸۰ کیلومتری از مرز آمریکا دیده بود و از همان دوران علاقه داشت تا خانه ای را در زیر آن بنا کند.

در حالی که بسیاری از کودکان این سنی آرزوهای عجیب و غریب زیادی دارند اما بنیتو تصمیمی گرفت این آروزیش را برآورده کند و به همین علت تصمیم گرفت تا این سنگ را به نام خودش ثبت کند.

او بعد از سال ها تلاش توانست سنگ را صاحب شود و شروع به کندن زیر آن کرد. او با استفاده از سیمان و آجرهای متفاوت خانه ای را در زیر این سنگ بنا کرده است.

این خانه البته سیستم انرژی ندارند اجاق آن با سوخت های چوبی کار می کند و همچنین برق نیز در این منطقه وجود ندارد. صاحباخانه می گوید زندگی در این خانه در تابستان ها بسیار آسان تر است.

باشگاه خبرنگاران