ملت ایران: تعرفه استفاده از تابلوهای تبلیغاتی زمین چمن ورزشگاه آزادی برای روز دربی اعلام شد.

بر اساس تعرفه ای که شرکت تحت قرارداد فدراسیون فوتبال(نماینده انحصاری پذیرش تبلیغات محیطی فوتبال کشور) تنظیم کرده، پخش هر ۳۰۰ ثانیه تبلیغ از طریق بیلبورد های الکترونیکی که سه طرف ورزشگاه آزادی را در بر گرفته قیمتی معادل رقم ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در بردارد.

بدین ترتیب و با توجه به زمان با ۹۰ دقیقه وقت معمول بازی، شرکت تبلیغات محیطی ۵۴۰۰ ثانیه برای تبلیغات، بدون توجه به وقت اضافی، زمان دارد.

این یعنی دریافت ۱۸(حاصل تقسیم ۵۴۰۰ ثانیه بر ۳۰۰) ضربدر ۱۸۰ میلیون تومان که می شود ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان برای این بازی، البته فقط در باکس LED ردیف اول.

به جز این، باکس های دیگری نظیر LED ردیف دوم و تابلوهای پرسپکتیو روبرو هم وجود دارند.

نکته جالب اینکه در فاصله سه روز مانده به دربی، اکثر قریب به اتفاق باکس های تبلیغاتی دور زمین تکمیل شده است.

دربی هفتاد و ششم استقلال و پرسپولیس روز جمعه ۶ دی برگزار می شود.

اوج نیوز