به گزارش ملت ایران به نقل از ایرنا: محققان پوشش فوق سبکی ابداع کرده اند که می تواند الکل، قهوه، روغن و حتی بنزین را از خود دفع کند.

محققان این پوشش را بر روی پارچه می کشند تا تقریبا هر چیزی را که بر روی آن ریخته می شود دفع کند.

این پوشش منحصر به فرد که از ۹۵ درصد هوا تشکیل شده است می تواند همه چیز از قهوه و الکل گرفته تا روغن و حتی اسید را دفع کند.

این پوشش آن قدر سبک است که می توان از آن برای بافت پارچه های قابل تنفس به منظور محافظت از سربازان در میدان جنگ استفاده کرد.

به گفته محققان دانشگاه میشیگان که این پوشش را ابداع کرده اند این پوشش نانویی دست کم از ۹۵ درصد هوا تشکیل شده است.

علاوه بر پارچه هایی که در برابر لکه فوق العاده مقاوم هستند، این پوشش می تواند به بافت پارچه های قابل تنفسی منجر شود که از سربازان و دانشمندان در برابر مواد شیمیایی محافظت می کند.

قطرات حلال هایی که معمولا تی شرت و یا پوست بدن را از بین می برند در زمان تماس با این سطح جدید پس زده می شوند.

این تحقیق در نشریه مجله Journal of the American Chemical Society منتشر شده است.