جکی چان یک شرکت تولیدی پیراهن و بلوزمردانه تاسیس کرده است. نام خط تولید لباس‌مردانه وی متشکل از دو حرف نام خود او می‌باشدو برروی پیراهن‌های شرکت تولیدی جکی چان‌طرحی از اژدهای چینی حک شده است. او در روز افتتاح شرکت تولیدی‌اش چندین‌پیراهن به هنرمندان هالیوودی هدیه داد. جکی‌چان می‌گوید: می‌خواهد همه طرح‌های‌بلوزهایش برگرفته از معیارها و آداب و سنن چینی‌باشد و از تصاویر غربی استفاده نکند.

بنا بر این گزارش، ستاره هنگ کنکی سینمای جهان نه فقط با آمریکا و آمریکایی ها بی ارتباط نیست؛ بلکه بخشی از شهرت خود را مدیون صنعت عظیم سینمای این کشور است. با این همه وی نسبت به کشور خود تعصب دارد و نمی تواند هژمونی آمریکا را بپذیرد.

جان، اخیرا، در برنامه ای تلویزیونی گفته است: چرا وقتی از فساد سخن می گوییم، نام ایالات متحده را فراموش می کنیم؛ مگر در این کشور فساد وجود ندارد؟ تازه به نظر من، فاسد ترین کشور جهان است! حتی وقتی در آمریکا هم این سوال از من شد، همین را گفتم.

جان می گوید: کشور ما پیشرفت های زیادی کرده و ما باید بگوییم کشور ما بهترین است.

دیلی میل در پایان گزارش خود می نویسد: جان مدافع حزب کم. نیست چین است.