«بوگاراش» در اشغال معتقدان پایان جهان

روستای بوگاراش در منطقه " اود " فرانسه که گفته می شود تنها مکانی است که براساس فرضیه پایان جهان آسیب ندیده و افرادی که در آن حضور دارند زنده خواهند ماند به اشغال معتقدان این فرضیه و نیز گزارشگرانی در آمده است که قصد تهیه گزارش از این روستای کوچک را دارند.

مقامات منطقه " اود " در بیانیه هایی توصیه می کنند که افراد بی جهت به بوگاراش نیایند زیرا گنجایش این روستای کوهستانی اندک است.

براساس یک شایعه رایج این روستای دورافتاده در منطقه " اود " تنها مکانی است که در پایان جهان آسیب نمی بیند. با این حال، بسیاری از ساکنان این روستا از رفت و آمدها و نیز رسانه ای شدن روستایشان به تنگ آمده اند.

ایزابل یکی از ساکنان بوگاراش می گوید: شنبه ۲۲ دسامبر همه چیز مانند سابق خواهد بود و تازه از آن زمان به بعد عده ای ابله در شبکه های تلویزیونی ما را مسخره خواهند کرد. از آن گونه افرادی که مدعی تماس با فرازمینی ها هستند. همین طور در مناطق مجاور افرادی که با فرصت طلبی در حال کاسبی از نام روستای ما هستند. در حالی که ما هیچ نقشی در این سرو صداها نداشته ایم.

فرانسین و ژیلبر بورل یک زوج ساکن روستا می افزایند: شب ساعت ۲۱ ما پرده ها را کشیده و داخل خانه می مانیم. با توجه به تمام دیوانه هایی که در بیرون رژه می روند خانه بهترین مکان است. برخی از آنها حتی در روستا مستقر شده اند.

ما شاهد انواع دیوانه بازی ها هستیم از جادو گری و جن گیری گرفته تا انواع درمانگر های عجیب و غریب. برخی با پای برهنه از کوه بالا می آیند حتی در کوه های تبت هم مردم دستکم دمپایی به پا می کنند.

این زوج در ادامه می گویند: تا کنون از شبکه های فرانس انفو و RTL به ما تلفن زده اند. علاوه براین ژاندارم ها نیز دائم تماس می گیرند تا بدانند آیا اتاق های خانه را به دیوانه ها اجاره داده ایم یا نه.

مقامات منطقه " اود " در بیانیه هایی توصیه می کنند که افراد بی جهت به بوگاراش نیایند زیرا گنجایش این روستای کوهستانی اندک است.

از سوی دیگر تدابیری برای جلوگیری از هجومی همه جانبه اتخاذ شده است. جاده های منتهی به بوگاراش و روستا های مجاور توسط ژاندارم ها کنترل شده و در صورتی که مردم هجوم بیاورند مسدود خواهند شد.

ساکنان بوگاراش دارای برگ تردد بوده همچنین برای افراد خانواده آنها که می خواهند ایام جشن نوئل و سال نو را با نزدیکان خود سپری کنند، مجوز صادر شده است.

درعین حال، مسیرهای منتهی به قله ۱۲۳۱ متری کوهستان کوربیئر که روستای بوگاراش در دامنه آن واقع شده و نیز غارهای پیرامون همگی مسدود شده اند.