به گزارش ملت ایران، مسعود یاوری در گفت‌وگو با فارس افزود: میزان زیر میزی‌هایی که پزشکان در سال جاری از بیماران دریافت کرده‌اند تا پایان سال اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: با پزشکانی که اقدام به دریافت زیر میزی می‌کنند سعی شده رضایت بیماران را جلب کرده و میزان اضافه دریافتی به آنها بازگردانده شده است اما گاهی هم پزشکان به دادگاه فراخوانده می‌شوند که این امر به دلیل اینکه مطلوب نبوده و صفهای طولانی دادگاه بیشتر سعی شده تا رضایت بیماران جلب شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با توجه به ارزیابی صورت گرفته در سال گذشته، یک میلیاردتومان از سوی پزشکان زیرمیزی دریافت شده است که به طوری کلی فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد پزشکان به دریافت زیرمیزی اقدام کرده و تخلف می‌کنند و مابقی، پزشکانی هستند که با رعایت اخلاق پزشکی خدمت می‌کنند. آمارها کم است اما متاسفانه بزرگنمایی می‌شود.

یاوری تصریح کرد: نه اینکه پزشکان تخلفی نمی‌کنند بلکه همانند گروههای دیگر این تخلفات کم است و با توجه به فشارهایی که در نتیجه تحریمات به کشور وارد شده به نظر می‌رسد همدلی میان پزشکان و بیماران بسیار زیاد شده است و اغلب پزشکان از حقوق اولیه خود می‌گذرند تا به بیمار فشار نیاید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد وضعیت عدم عقد قرارداد بیمه های تکمیلی با بیمارستانهای دولتی نیز گفت: در حال حاضر مذاکرات خوبی در این زمینه شده و به توافقاتی رسیده‌ایم که ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده نتایج همکاری با بیمه‌های تکمیلی اعلام می‌شود.