به گزارش ملت ایران به نقل از دیلی میل: خانواده معلم جوان قربانی حادثه مدرسه " سندی هوک " امریکا با تجمع در مقابل کاخ سفید از رئیس جمهورشان خواستند تا قانون سلاح گرم در امریکا را مورد بازبینی قرار دهد.

آنها معتقدند حادثه کشتار مردم بیگناه توسط جانیان اسلحه بدست یک تراژدی پرتکرار در سالهای اخیر امریکاست و به نظر میرسد هیچ پایانی ندارد.
" لائورن " ۳۰ ساله به همراه ۱۴ تن از دانش آموزان کلاسش در این حادثه کشته شده است. خانواده او اعلام کرده اند ملت امریکا از وقوع این جنایات خسته شده است و کسانیکه اجازه میدهند این جانیان به راحتی به اسلحه دسترسی داشته باشند درریخته شدن خون این مردم بیگناه سهیم هستند.


آنها به خبرنگاران گفتند اینها جنایاتی است که قابل پیشگیری است. اوباما سابقا اعلام کرده بود " آزادی حمل سلاح، سمبل آزادی در امریکاست " این خانواده گفتند همانطور که در سال ۱۹۹۳ حمل سلاحهای گرم سنگین ممنوع اعلام شد و در دوران ریاست جمهوری جرج بوش این قانون لغو شد اکنون نیز میتوان دوباره آن را اجرا کرد.
آنها از اوباما خواستند به جای اعلام ۴ روز عزای عمومی ۴ ساعت عمیقا به این اتفاق بیاندیشد و عواقب تکرار آن را بررسی کند، مطمئنا آن زمان عقیده اش در مورد سمبل آزادی امریکا تغییر خواهد کرد.