ملت ایران:در پی تیر اندازی‌‌های مکرر در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا مدیران مدرسه‌ای در تگزاس که فاصله آن با پاسگاه پلیس بیست دقیقه است به معلمان اجازه حمل سلاح دادند. این مدرسه دارای یک ساختمان و صد و سه دانش آموز است.

پس از حادثه تیراندازی در دانشگاه ویرجینیا مدیر این مدرسه طرحی را برای محافظت بیشتر عملی کرده است. در این مدرسه معلمان و کارمندان می‌توانند بصورت مخفیانه با خودشان سلاح داشته باشند. آنها آموزشهایی هم برای استفاده از سلاحی که در اختیار دارند دیده‌اند. از مدیر مدرسه سوال شد که آیا فکر نمی‌کنید وقتی مردم بدانند که شما در مدرسه اسلحه دارید دچار ترس و وحشت شوند؟

او گفت: مطمئنا همینطور است. اما عده‌ای هم نمی‌ترسند چون می‌دانند ما می‌خواهیم از بچه‌ها بیشتر محافظت کنیم. طبق قانون تگزاس داشتن اسلحه بصورت مخفی در مدارس مجاز است و منطقه هارولد در تگزاس اولین جائی است که چنین کاری کرده است. پیشنهاد مشابهی در میشیگان ارائه شد که فرماندار این ایالت آن را رد کرده است.