به گزارش ملت ایران به نقل از جام نیروی دریایی ژاپن تصویر سقوط یک بشقاب پرنده را در سواحل این کشور منتشر کرده است.

انتشار تصویر سقوط این بشقاب پرنده که در روز چهارم دسامبر رخ داد پرسش های زیادی را در وب سایت های جهان برانگیخته است.

در تصویر می توان شئ مدور را به رنگ صورتی مشاهده کرد که به وضوح مشخص است که تصویر متعلق به یک هواپیما یا یک هلی کوپتر نیست. فرضیه های بی شماری در مورد ماهیت این شئ در وب سایت ها مطرح شده اند.

وضوح تصویر موجب شده تا بسیاری از افراد بر فرضیه وجود موجودات فرازمینی دوباره تاکید کنند. به نوشته روزنامه هفنیگتن پست، سقوط این بشقاب پرنده توسط شاهدان معتبری گزارش شده است.

درواقع، ماموران پلیس، امدادگران و نیز روزنامه نگاران سقوط و فرو رفتن این بشقاب پرنده را در آب های ساحلی ژاپن دیده و آن را گزارش داده اند.

با این حال، مشاهده " یوفو ها " یا بشقاب پرنده ها از دیر باز جزو مسائل مورد علاقه افکار عمومی بوده و با پیدایش اینترنت دامنه آن گسترش یافته است.

در برخی عکس های دیگر که به تصویر بشقاب پرنده ها منسوب شده اند می توان همین هاله صورتی را مشاهده کرد.

بنابراین خبر سقوط یک بشقاب پرنده در سواحل ژاپن را باید با تردید نگریست.