ملت ایران:مردم بسیاری از نقاط چین هنگام غروب وقتی سه خورشید را در آسمان دیدند وحشت کرده و تصور کردند که پایان جهان است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مردم مناطقی از چین دیروز سه خورشید را هنگام غروب مشاهده کرده و گمان بردند که پایان جهان است.

مردم چین 3 خورشید در آسمان دیدند!

با تمام فرضیه هایی این روزها که در مورد پایان جهان مطرح می شوند، چینی ها به وحشت افتاده و فکر کردند که پایان جهان فرا رسیده است.

در حالی که مشاهده سه خورشید یک پدیده آب و هوایی به نام " پارهلیا " یا " سانداگ " همان پدیده خورشید کاذب است. این پدیده هنگامی رخ می دهد که خورشید نزدیک به افق بوده و نور آن از ابرهای پراکنده در ارتفاع بالا بتابد و بلورهای یخ موجود درهوا نور آن را بشکنند.

به هر حال، ترس چینی از این پدیده عادی آب و هوایی بی مورد بود.

جام جم آنلاین