ملت ایران:حتما در انیمیشن های مختلف دیده اید که شخصیت ها به جای تلفن اتو را به صورتشان می چسبانند و شاید باورتان نشود این اتفاق در واقعیت نیز رخ داده است.

عاقبت جواب دادن اتو به جای گوشی تلفن +عکس

" توماسز پاکوسکی " ۳۲ ساله از اهالی لهستان کسی است که به اشتباه اتو را به جای تلفن روی صورتش چسباند و باعثشد تا نیمی از صورتش دچار سوختگی نسبتا شدید شود.

او میگوید یک روز قبل از رفتن به محل کار به خاطر اینکه کمکی به همسرم کرده باشم تصمیم گرفتم به سراغ لباس ها بروم او را در اتو کردن کمک کنم. همه چیز خوب پیش رفت تا اینکه تلفن زنگ خورد.

او می گوید بعد از اینکه تلفن نگ خورد در حال خوابالودگی به نظر تلفن را برداشتم آن را به صورت چسباندم اما به اشتباه اتو را جواب داده بودم و این باعثشد بخشی از صورتم بسوزد.

پزشکان گفته اند سوختگی او خیلی جدی نیست اما در نوع خود بسیار شدید است ولی پس از چند هفته خوب خواهد شد و به حالت اول بر می گردد.

باشگاه خبرنگاران