ملت ایران:" Enrico Vettorato " یک طراح ایتالیایی است که البته در دنیا به خاطر طرح های عجیب و آینده نگرانه اش معروف شده است.

خودروی دل " لرزه " آخرین کاری است که او برای شرکت KTM انجام داده است و این روزها مشغول کار بر روی طرح های دیگر است. " لرزه " خودرویی است که از نظر فنی و ظاهری با بسیاری از خودروهای آینده تفاوت دارد.

این خودرو دارای یک سیستم عجیب در قسمت موتور و نیرو محرکه خود است. موتور آن قرار است به صورت برقی و با سیستم پیزوالکتریک کار کند. پیزو الکتریک سیستمی است که از فشرده سازی سرامیک های خاص یا کریستال های کوارتی برق تولید می کند.

نمونه های کوچک این تکنولوژی را می توان در فندک های پیزویی دید که البته در آینده گسترده تر می شوند و در سال ۲۰۲۰ به حدی می رسد که می تواند نیرو محرکه خودروها را تامین کند.

در طراحی ظاهری نیز این خودرو بسیار عجیب و دارای یک بدنه سوزنی مانند با چرخ های چند وجهی است. این چرخ ها به صورتی است که هر بخش آن ها می تواند برنامه ریزی شود. این چرخ ها هر کدام می توانند به سمت های مختلف بپیچند و در دور زدن ها به راننده خیلی کمک می کند. درب های این خودرو نیز دارای حالت خاصی هستند که برعکس یکدیگر باز می شوند.

طراحی این خودرو می گوید " لرزه " در آینده می تواند یکی از خودروهای محبوب در میان جوانانی باشد که عاشق خودروهای عجیب هستند. چرا که هم ظاهری اسپرت دارد هم موتور آن قدرتمند است.