ملت ایران:درباره دوستی بین حیوانات مختلف و حتی از رسته‌های متفاوت چیزهای زیادی شنیده‌ایم، اما وقتی صحبت از سه حیوان که هر سه هم شکارچی و گوشتخوار هستند باشد، موضوع متفاوت و عجیب خواهد بود.

هشت سال قبل در میان کشفیات ماموران آمریکایی از گروهی قاچاقچی، سه حیوان دو ماهه نیز قرار داشتند که به مرکز نجات حیوانات Noah ' s Ark در ایالت جورجیا سپرده شدند.

حالا آن توله خرس بنام Baloo توله شیر بنام Leo و توله ببر بنام Shere Khan رشد زیادی کرده و بالغ شده‌اند، اما سالها زندگی در کنار یکدیگر باعثایجاد رفاقتی گرم بین آنها شده که مسئولین این مرکز را هم متعجب ساخته است.

تصاویر: این سه حیوان همه را حیرت زده کردند

بازتاب