ملت ایران:زنی که سی سال با سروصدای موسیقی در مغزش از خواب بیدار میشد از زندگی خود میگوید.
گاهی پیش آمده است که صدا در سرمان می پیچد و این مسئله واقعا دیوانه کننده است. حال تصور کنید این صدا مثل یک موسیقی گوش خراش و نامفهوم باشد که شما را هر شب از خواب بیدار میکند. این دقیقا اتفاقی است که برای این خانم مدت سی سال است که هر شب رخ میدهد.

" تینا لانین " ۴۲ ساله حدود ۳۰ سال است که هر شب با صدای نامفهوم وناهنجار موسیقی که در سرش میپیچد از خواب بیدار میشود او میگوید احساس میکنم در وسط اجرای یک سمفونی نشسته ام این صداها گاهی شبیه یک موسیقی تنظیم شده است و گاهی تبدیل به یک موسیقی گوش خراش و نامفهوم میشود که واقعا دیوانه کننده است.

او اکنون میتواند با دقت بسیار بالایی لب خوانی کند و میگوید بعد از مدتهای طولانی رنج بردن از این بیماری که سندرم گوش موزیکال نامیده میشود و از هر ده نفر یک نفر به آن مبتلاست توانسته است راه حلی برای آن بیابد. او اضافه میکند بهترین راه حل برای رهایی از این عذاب تمرکز بر روی صداهایی است که میشنویم. با این کار میتوانیم حتی صداهارا تغییر داد. او معتقد است این تنها کلید درمان این بیماری است.
او قرار است تحت عمل جراحی قرار بگیرد و ایمپلنتی داخل گوشش قرار گیرد و این مسئله به وی کمک خواهد کرد تا کاملا از شر بیماری خلاص شود.

پرداد