ملت ایران:در دنیای حیوانات تنوع بسیار زیادی وجود دارد و از هر نوع حیوانی نیز گونه های مختلفی را می توانید ببینید. در این میان موجوداتی نیز هستند که ظاهر بسیار ترسناکی دارند. موجوداتی که ظاهری ترسناک دارند همیشه خطرناک نیستند و ممکن است حتی بسیار اهلی نیز باشند. این موجودات تنها چهره هایی دارند که آن ها را کشنده جلوه می دهد و بسیاری از مردم دنیا سعی می کنند از آن ها دوری کنند.

شپش

شپش ها موجودات بسیار کوچکی هستند که چهره ای تقریبا ترسناک دارند اما در واقعیت کار خاصی انجام نمی دهند و نباید از ان ها ترسید. شپش ها بیشتر در سر زندگی می کنند و باعثبه وجود آمدن خارش های شدید می شوند. این در حالی است که مردم سعی می کنند از افرادی که شپش دارند دوری کنند. اما نکته مهم در جذب شپش ها بدن فرد میزبان است. افرادی که پوست سر خشکی دارند بیشتر در معرض جذب شپش هستند. نکته دیگر در مورد این موجودات که باید در نظر داشته باشید این است که آن ها تنها چند هفته میهمان بدن شما هستند و سپس از بین می روند.

سوسک

سوسک به طور کلی در تمام دنیا به عنوان یک نمادی از منطقه های کثیف و مملو از آلودگی شناخته می شوند. افرادی که حتی آن ها را می کشند نیز به خاطر نزدیک شدن به این موجودات بسیار کثیف دیده می شوند. همچنین تحقیقات نشان می دهد که مردم دنیا از این موجود نه تنها نفرت دارند بلکه بسیار هم میترسند چراکه با داشتن شاخک های دندان مانند روی پا بسیار هم ترسناک می شوند. سوسک ها از جمله موجودات بسیار بی ازار هستند و نیازی به ترسیدن از آن ها نیست. تا به حال هیچ گزارشی در طول تاریخ نبوده است که سوسک بتواند انسانی را از پای درآورد.

منبع: مشرق