به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، رابرت بالارد یکی از مشهورترین باستان شناسان اعماق آب اظهار داشت که وی به همراه گروهش درحال بررسی اعماق دریای سیاه دور از سواحل ترکیه هستند تا تمدن باستانی پنهان در زیر آب را از زمان حضرت نوح کشف کنند.

بالارد اظهار داشت حدود ۱۲ هزار سال پیش قسمت اعظم دنیا پوشیده از یخ بود.

وی افزود: در کانتیکت، جایی که درحال حاضر من زندگی می کنم تا ۱.۶ کیلومتری بالای خانه من نیز پوشیده از یخ بود تا به قطب شمال که فاصله ای حدود ۱۵ میلیون کیلومتر است و یک یخ بزرگ قرار داشت. اما این یخها شروع به آب شدن کردند.

در تاریخ معاصر، آب یخهای آب شده به اقیانوسها ریختند و موجب ایجاد سیل در نقاط مختلفی در دنیا شدند، اما پرسش اصلی این است که آیا این سیلها یک نمونه بزرگتر هم داشتند یا خیر.

براساس یک نظریه که از سوی دو دانشمند دانشگاه کلمبیا مطرح شده، زمانی در منطقه دریای سیاه یک سیل بسیار بزرگ رخ داده است.

این دانشمندان اعتقاد دارند که دریای سیاه آب شور امروز زمانی یک دریاچه آب شیرین جدا افتاده بود که اطراف آن را زمینهای کشاورزی فراگرفته بود و یک سیل بزرگ ناشی از افزایش آب دریای مدیترانه این زمینها را دربرگرفت. نیروی این آب دوبرابر قدرت آبشار نیاگارا بود که تمام چیزهایی را که در مسیر آن بودند نابود کرد.

بالارد و تیمش که به این ایده علاقمند شدند تصمیم گرفتند آن را مورد بررسی قرار دهد.

وی اظهار داشت: ما به این منطقه رفتیم تا این سیل را بررسی کنیم. این رویداد صرفا افزایش سطح آب دریا نبوده است بلکه یک سیبل بسیار بزرگ بوده است که ثابت شده است.

۱۲۰ متر زیر سطح دریا آنها یک خط ساحل باستانی را شناسایی کرده اند که نشان می دهد این رویداد فاجعه آمیز در دریای سیاه رخ داده است.

بالارد با توجه به آزمایشهای صورت گرفته از طریق تاریخ گذاری رادیو کربن گفت که اعتقاد دارد آنها یک خط زمانی برای این رویداد یافته اند که نشان می دهد طوفان نوح در تاریخ ۵ هزار سال پیش از میلاد مسیح رخ داده است. درست همان تاریخی که کارشناسان اعتقاد دارند طوفان نوح رخ داده است.

وی افزود: ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع از زمینها براثر این سیل زیر آب رفت. وی فکر می کند که شاید بتواند شواهدی از وجود مردمی پیدا کند که دنیای آنها حدود ۷ هزار سال پیش به طور کامل زیر آب رفته است.

وی و گروهش درنظر دارند تابستان سال آینده به ترکیه بازگردند.