ملت ایران:روندی رزی " قهرمان سابق جودوی ایالت متحده امریکا اولین زنی است که در مسابقه هنرهای رزمی نمایشی که مخلوطی از تمامی هنرهای رزمی است شرکت خواهد کرد. او زمانی به شهرت رسید که به عنوان اولین زن دارنده مدال المپیک در سال ۲۰۰۸ روی سکوی رقابتهای المپیک پکن رفت.

به گزارش بیست و سی، چندی پیش حضور او به عنوان شرکت کننده در رقابتهای رزمی در کنار مردان به گوش میرسید که خیلی زود ریاست این مسابقات حضور او را به صورت رسمی تایید کرد. او تاکید کرد این دختر همه فاکتورهای حضور در این مسابقه را دارد.

وی اضافه کرد شاید این دختر در ظاهر با ظرافتهای زنانه اش چهره ای دلنشین داشته باشد اما او واقعا قوی است و دختری با استعداد است و مطمئنا میتواند پا به پای مردان مبارزه کند.

تصویر: حضور جودوکار زن در مسابقات آقایان

این دختر ۲۵ ساله که اهل کالیفرنیا امریکاست در سال ۲۰۰۴ جوانترین جودو کار حاضر در رقابتهای المپیک بود. او با کسب مدال برنز در سال ۲۰۰۸ اولین زن امریکایی بود که موفق به دریافت مدال المپیک در این رشته شد. ا این شروع موفقیتهای او بود و او توانست خیلی زود به پیروزی در اکثر رقابتهایش دست یابد.

وی چهره ای محبوب و شناخته شده نزد مطبوعات ورزشی امریکا دارد. قدرت و استعداد این ستاره ورزشی باعثشد " آقای وایت " رئیس برگزاری مسابقات نمایشی رزمی که سابقا با حضور زنان در این رشته مخالف بود موافقت خود را با حضور او به عنوان اولین زن شرکت کننده در این رقابتها اعلام کند. او اضافه کرده است امیدهای زیادی به موفقیت این زن در وزن ۱۳۵ پوند دارد.