ملت ایران:قرار است تا اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی مسئولیت‌های امنیتی به طور کامل از نظامیان خارجی به نیروهای افغان واگذار شود.

به همین منظور پلیس و ارتش افغانستان که در حال حاضر بخشی از عملیات‌ها و تأمین امنیت را به عهده دارند، خود را برای گرفتن کامل مسئولیت‌های امنیتی آماده می‌کنند.

با وجود آن که مردان بدنه اصلی ارتش و پلیس افغانستان را تشکیل می‌دهد اما حضور زنان نیز نسبت به گذشته هر روز در ارتش و پلیس این کشور پررنگ‌تر می‌شود.

فارس