ملت ایران: یک ماهیگیر محلی از منطقه سن دیگو چندی پیش در حالی که بر روی دریا در حال صید ماهی بود توانست بزرگترین ماهی تن را نیز صید کند. " Petruescu " ماهیگیری است که توانست بزرگترین ماهی تن را که وزنی تقریبا نزدیک به ۲۰۱ کیلوگرم وزن داشت را صید کند. او در این سفر همچنین به همراه دوست خودش بود که البته باعثثبت نشدن این رکورد برای او شده است.

دوست این فرد هنگامی که ماهی به قلاب گیر کرده است دوبار به او کمک کرده است که این یکی از موارد ممنوعه در امر صید ماهی های رکوردشکن است.

این دو این روزها به دنبال ثبت نام خود هستند و شواهدی را نیز مبنی بر زیاد نبودن کمک به گینس ارائه کرده اند. که البته فعلا تصمیم گیری نشده است.

این ماهی بدون شک بزرگترین ماهی تن است چرا که رکورد فعلی که در کتاب گینس ثبت شده است کربوط به سال گذشته و ماهی با وزن ۱۸۳ کیلوگرم است.

باشگاه خبرنگاران