ملت ابران: محققان آمریکایی به تازگی موجودی عجیب و غریب را درون پیله‌ای ۲۰۰ میلیون ساله در قطب جنوب کشف کردند.

موجود عجیب گرفتار در این میکروفسیل باستانی، یک جانور با بدنی بطول ۲۵ میکرون و هسته نعل اسبی شکل است که در اواخر دوره تریاس می‌زیسته است.

«بنجامین بامفلور» سرپرست تیم تحقیقاتی از موسسه تنوع زیستی در دانشگاه کانزاس تأکید می کند: نرم تنانی از این نوع معمولا در فسیل ها مشاهده نمی شوند، مگر اینکه بسرعت در محفظه ای مانند این پیله گرفتار و از پوسیدگی محافظت شوند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، این موجود نرم تن میکروسکوپی در حدود ۲۰۰ میلیون سال قبل درون پیله مخاطی یک زالو در زیر آب یا یک لاشبرگ مرطوب جای گرفته است.

تنها نمونه دیگر از این گونه یک پیله ۱۲۵ میلیون ساله میزبان کرم لوله‌ای است که در منطقه Svalbrad کشف شد.

«بامفلر» با همکاری «اویند مرستراپ» متخصص میکروفسیل شناسی دانشگاه کپنهاگ موفق به شناسایی این موجود عجیب از گونه Vorticella‌ شد.

نتایج این تحقیق در مجله مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم(PNAS) ‌ منتشر شده است.