الکساندر بوژیک مهارت خارق العاده ای در نواختن ویولون دارد و بعنوان ویولونیست باعثحیرت علاقمندان شده است. در این تصویر او را در حال نواختن همزمان ۴ ویولون در لویف در غرب اوکراین می بینیم.

تصویر مردی که همزمان ۴ ویولون می زند !