ملت ایران:جنکینز هنرمند اهل ایالات متحده مانکن های جالبی را در جاهای مختلف خیابان قرار داده که باعثشده مردم شگفت زده ایستاده و در مرحله اول فکر کنند که انسان واقعی است. اما بازرسی از نزدیک تر نشان می دهد که چهره های عجیب و غریب در حقیقت مانکن هایی در موقعیت های عجیب و غریب هستند.

تصاویر: مانکن های عجیب در خیابان