ملت ایران:کشف کهشکان جدید به قدری غیرقابل باور بود که محققان از آن با عنوان کهکشان درخشنده یاد کرده اند و به رغم اینکه با زمین چند میلیون سال نوری فاصله دارد این تصویر به قدری روشن و واضح است که مخاطب برای شمردن ستاره های آن وسوسه می شود.

تصویر کهکشان درخشنده به قدری واضح است که شمردن تک تک ستاره های آن تقریبا ممکن است

آبشار روشنی از ستاره های کهکشان ESO ۳۱۸-۱۳ که توسط تلسکوپ فضایی هابل متعلق به ناسا و سازمان فضایی اروپا است مشاهده شده است.

کهکشانها عمدتا فضاهای خالی هستند و ستاره های داخل آن تنها حجم کوچکی را اشغال کرده اند. اگر یک کهکشان بیش از حد غبارآلود نباشد می تواند نوری که از پس زمینه آن حاصل می شود را منعکس کند. این امر مشاهده کهکشانهایی که گویی روی هم قرار گرفته اند را نسبتا متداول می کند.

این کهکشان میان یک مجموعه وسیع از اشیاء روشن کیهانی قرار گرفته است.

سازمان فضایی اروپا طی بیانیه ای گفت: نکته ای که بیش از سایر موارد توجه برانگیز است، قسمت نزدیک به مرکز این تصویر است که شبیه یک ستاره بسیار روشن در داخل کهکشان ESO ۳۱۸-۱۳ است. درحالی که آنچه به نظر یک ستاره بسیار روشن به نظر می رسد تنها یک خطای دید است.

این بیانیه می افزاید: این ستاره در حقیقت در کهکشان راه شیری، کهکشان ما، قرار دارد و به قدری نور آن روشن است که به نظر نزدیک به کهکشان ESO ۳۱۸-۱۳ می رسد.

همچنین صفحات درخشان دیگری نیز در این قاب تصویر وجود دارد که کهکشانهای دوردست هستند.

در گوشه راست تصویر یک کهکشان بیضی شکل به وضوح مشاهده می شود، این کهکشانی است که بسیار بزرگتر و دورتر از کهکشان ESO ۳۱۸-۱۳ است.

نکته جالب تر این که محققان با نگاه به کهکشان ESO ۳۱۸-۱۳ یک کهکشان مارپیچی دوردست یافته اند که امیدوارند روزی آن را با جزئیات مورد مطالعه قرار دهند.

مهر