ملت ایران:هیات امر به معروف و نهی از منکر عربستان اخیرا بزرگترین محل ساخت مشروبات الکی و شراب در این کشور و حتی جهان را کشف کرد.

" عوض الاسمری "، سخنگوی رسمی هیات امر به معروف و نهی از منکر استان " عسیر " عربستان گفت: این هیات که برای مبارزه میدانی به مناطق دور افتاده شهر " خمیس مشیط " در استان عسیر اعزام شده بودند این برکه شرابی را کشف کردند.

وی در ادامه افزود: در کنار این برکه ۵۷۰ قوطی شراب آماده فروش نیز کشف شد.

تصاویر: کشف برکه شراب در عربستان !

برترین ها