ملت ایران:ونگ را یونگ ۲۳ ساله عکسهایی از خودش دریک سایت منتشر کرد که در بعضی از این تصاویر او با یک لباس پلیس دیده میشود.
او به قاضی دادگاه گفته است که تنها یک مدل است و برای حضور در این تصاویر حدود ۳۰۰ پوند دریافت کرده است. این عکسها برای معرفی یک رمان جنایی پلیسی جدید تهیه شده است که توسط این خانم در توئیتر قرار داده شد.

او بعد از اینکه کامنت های اعتراض آمیزی از سوی کاربران دریافت کرد این عکسها را برداشت اما پستها و کامنتهای اعتراض آمیز و خشم آلود همچنان در بلاگ او مشاهده میشود. این دختر اهل پکن است و ۵ سال پیش و بعد از اتمام دوران مدرسه این شهر را ترک کرده است.
قاضی دادگاه او را در خصوص اتهام جعل هویت پلیس بخاطر پوشیدن این لباسها گناهکار شناخته و به ۹ ماه زندان محکوم کرد. این در حالی است که وی هنوز اتهاماتش را قبول ندارد و میگوید این کار یک حرکت حرفه ای در زمینه کاری اش بوده و او از عواقب این کار هیچ اطلاعی نداشته است.