ملت ایران:ضیافت شام وزارت خارجه امریکا برای برندگان جایزه کندی ۲۰۱۲ دیشب با حضور برندگان این جایزه، تعدادی از هنرمندان و دوستان هیلاری کلینتون و همسرش برگزار شد.

عکسهای یادگاری هیلاری ،همسرش و بازیگر مشهور