ملت ایران:اکثر امریکاییها و حتی غیر امریکاییها شانزدهمین رئیس جمهور امریکا را به خوبی میشناسند و چهره او را به خوبی در ذهن دارند. او یک مرد قد بلند با صورتی کشیده و کتی دراز با ریشی خاص در ذهن همه تداعی میشود. او مدل ریش خاصی داشت که چهره او را از دیگر روسای جمهور این کشور متمایز میکند.

اخیرا علت وجود این مدل ریش رئیس جمهور منتشر شده است. گفته میشود یک دختر ۱۱ ساله در زمان نامزدی " ابراهام لینکلن " برای ریاست جمهوری نامه ای به او نوشته بود و از او خواسته بود اگر میخواهد رای بیاورد بهتر است این مدل ریش را انتخاب کند چرا که زنان به مردانی که ریش دارند اما سبیل نمیگذارند علاقه بیشتری دارند.

این دختر " گریس بدل " نام دارد و در زمان رای گیری ۱۱ ساله بوده است او در اکتبر سال ۱۸۶۰ این نامه را به " ابراهام لینکلن " نوشت اگرچه در آن زمان زنان حق شرکت در رای گیری را نداشتند اما به اعتقاد او علاقه آنان به این نوع ریش باعثمیشد زنان شوهرانشان را ترغیب کنند تا به او رای دهند.
رئیس جمهور هم به حرف این دختر احترام گذاشت و در رای گیری نیز پیروز شد. گفته میشود او چندی بعد از انتخابش به عنوان رئیس جمهور به نیویورک رفت و این دختر را از نزدیک ملاقات کرد.
این د ختر بعدها اعلام کرد که لینکلن بعد از قدم زدن در کنار او به وی گفته بود این مدل ریش را تنها به خاطر او گذاشته است. آنها بعدها باز هم با هم نامه نگاری داشتند و حتی یک فیلم با همین مضمون ساخته شد
نا گفته نماند این دختر در سال ۱۹۳۶ درگذشت.

پرداد