این مرد اندونزیایی به نام عبدالله همین طور که در تصاویر می بینید رابطه بسیار صمیمی با این ببر دارد.