ملت ایران: در کشور چین بزرگترین ماهی موسوم به " شیطان دریایی " به وزن دو تن شکار شد.

این ماهی در سواحل، در جزایر مرجانی و در میان جلبک ها به سر می برد و با استفاده از باله های بلند خود شنا می کند.

این ماهی معمولا در آب های عمیق وجود دارد اما در برخی مواقع در سطح آب شنا می کند و به بیرون از آب می پرد.
این ماهی شیطانی داری دهان بزرگی است و پهنای آن همانطوری که در تصاویر مشاهده می کنید بسیار زیاد است.

این ماهی بزرگ از ماهی های کوچک تغذیه می کند و دارای رنگ خاصی از ناحیه کمر و شکم است. رنگ این ماهی ها معمولا قهوه ای و یا خاکستری مایل به آبی است. کمترین وزن این ماهی ۱۴۰۰ کیلوگرم است و عمر متوسط آنها ۲۰ سال است.

منبع: افکار نیوز