ملت ایران:رنگ اب دریا در بخش های از ساحل سیدنی به رنگ قرمز در آمده است. گرچه این ساحل به داشتن کوسه های فراوان مشهور است اما این بار قرمز شدن ساحل ربطی به خونریزی کوسه ها ندارد و این جلبک ها هستند که آب را به رنگ قرمز درآورده اند.

تصاویر: ساحل سیدنی به خون نشست

تابناک