ملت ایران:این زن شیکاگوئی محکوم به پرداخت قبض پارکینگی با مبلغ ۱۰۵ هزار دلار مربوط به پارکینگ فرودگاه این ایالت شده بود. نامزد سابق او برای گرفتن انتقام از این زن که او را رها کرده بود یک خودروی قدیمی را با نام او در یکی از پارکینگهای فرودگاه پارک کرده و آن را مدت سه سال رها کرد و حالا این زن باید جریمه سه سال رها کردن این ماشین در فضای پارکینگ را بپردازد.

مقامات مسئول این پارکینگ معتقدند این خانم باید قبض نجومی را پرداخت کند، اما مشکل اینجاست که این خانم اصلا مالک این خودرو نیست.
بعد از تحقیقات فراوان مشخص شد نامزد سابق این خانم که کارمند یکی از خطوط هوایی امریکاست، این خودرو را با نام او از نوامبر سال ۲۰۰۹ در پارکینگ فرودگاه پارک کرده است.
او بعد از استخدام یک وکیل توانست ثابت کند که مالک خودرو نبوده است و بدین ترتیب از پرداخت قبض پارکینگ رهایی یافت.

 انتقام عجیب مردی امریکایی با نامزدش +عکس

پرداد