ملت ایران: این عکس دو روز پیش از غرق شدن تایتانیک توسط ناخدای یک کشتی که از کنار آن گذشته بود به قیمت ۸ تا ۱۰ هزار دلار در ایالت نیوهامیشر به مزایده گذاشته می‌شود.

قرار است در این مزایده که توسط شرکت " آر آر اکشن " برگزار شود صدها قطعه متعلق به کشتی تایتانیک و مسافران آن نیز به مزایده گذاشته شود.

دبلیو اف وود ناخدای کشتی اتونیین دو روز پیش از غرق شدن تایتانیک این عکس را انداخته بود.

کشتی تایتانیک در شب ۱۴ آوریل ۱۹۱۲ پس از برخورد با یک کوه یخی در اولین سفر خود در بین راه غرق شد. این کشتی از ساوثمبتون در جنوب انگلستان به سمت نیویورک حرکت کرده بود و در این حادثه ۱۵۰۰ تن غرق شدند.

گفتنی است قیمت پایه این عکس ۱۰ هزار دلار است.