ملت ایران:" Olivier Grossetete " یک طراح خلاق فرانسوی است که به تازگی یک پل با استفاده از سه بالن بزرگ ساخته است که می توان از آن به عنوان یکی از خلاقانه ترین ایده های امسال یاد کرد.

این پل که نامش " پل میمون " است در یکی از پارک های گردشگری در " چیشایر " انگلستان و بر روی دریاچه مصنوعی این پارک قرار دارد و روزانه افراد زیادی را به سمت خود جذب می کند.

این پل با استفاده از سه بالن هلیومی از سطح دریاچه فاصله گرفته است و البته میزان هلیوم داخل آن ها نیز بسیار دقیق است چرا که در صورت اختلاف در میزان حجم هلیوم داخل آن ها پل تعادل خودش را از دست می دهد.

این طراح گفته است که از بچگی به دنبال ساخت همچنین پلی بوده است و البته امروز با تلاش بسیار هم به ارزوی خودش رسیده و هم یک مکان به گردشگری جدید به شهر محل سکونتش اضافه کرده است.